Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 23 poglavlje - izvještaj broj 2