Izvještaj sa skrininga - 19. Socijalna politika i zapošljavanje