Izvjestaj sa skrininga - 2. Sloboda kretanja radnika