Izvještaj sa skrininga - 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata