Izvještaj sa skrininga - 24. Pravosuđe i temeljna prava