Izvjestaj sa skrininga - 3. Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga