Izvještaj sa skrininga - 31. Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika