Izvještaj sa skrininga - 4. Sloboda kretanja kapitala