NACIONALNI PLAN RAZVOJA KVALIFIKACIJA ZA OBAVLJANJE REGULISANIH PROFESIJA SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE