Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Radne grupe za poglavlje 24_Sl. list CG, broj 105_22