Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovanju Radne grupe za poglavlje 24_Sl. list CG, broj 48_22