Odluka o obrazovanju pregovaračke radne grupe za poglavlje 11 - Sl.list br 67-23 od 3.07.2023.