Odluka o obrazovanju Radne grupe za poglavlje 1 – Sloboda kretanja robe