Odluka o obrazovanju Radne grupe za poglavlje 2, Sl. list CG broj 92-2021