Odluka o obrazovanju Radne grupe za poglavlje 25, Sl. list CG, broj 129-2021