Odluka o obrazovanju Radne grupe za poglavlje 27, Sl. list CG, broj 92-2021