Odluka o obrazovanju Radne grupe za pregovaračko poglavlje 18 - Statistika