ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREGOVARAČKO POGLAVLJE 30 – VANJSKI ODNOSI