Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23 i OD