Osmi polugodišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 24