Predlog finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Programu prekogranične saradnje Kosovo-Crna Gora u okviru komponente Prekogranične saradnje Instrumenta za pretpristupnu pod