Predlog finansijskog sporazuma za nacionalni program IPA za 2012. godinu (komponenta I - Podrška tranziciji i izgradnja institucija), dio 2