Pregovaračka pozicija za Poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe