Pregovaračka pozicija za poglavlje 18 - Statistika