Pregovaračka pozicija za poglavlje 25 - Nauka i istraživanje