Pregovaračka pozicija za poglavlje 33 - Finansijske i budžetske odredbe