Pregovaračka pozicija za poglavlje 4 - Sloboda kretanja kapitala