Pregovaračka pozicija za pregovaračko poglavlje 1 - Sloboda kretanja robe