PRILOG IZVJEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU CRNE GORE ZA 2012. za period 25. aprila 2012 - 1. septembra 2012.