PRILOG IZVJEŠTAJU EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU CRNE GORE ZA 2016. za period 20. maj 2016. - 1. septembr 2016