Program prekogranične saradnje Albanija-Crna Gora Ipa 2007-2013 - Primjeri uspješnih projekata