Prvi Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, s tabelom godišnjeg izvještavanja januar–jul 2013.