Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji AP24 - Izvještaj br. 2