Šesti Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, januar - mart 2012. godine