Šesti polugodišnji izvještaj o sprovođenju AP 24 - jul-decembar 2017.