STRATEGIJA CRNE GORE ZA TRANSPOZICIJU I IMPLEMENTACIJU PRAVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE ZA POGLAVLJE 12 - BEZBJEDNOST HRANE, VETERINARSTVO I FITOSANITARNI NADZOR