Treći polugodišnji izvještaji o realizaciji Akcionih planova za 23. i 24. pregovaračko poglavlje za period jun-decembar 2014.