Trideset četvrti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU za period oktobar – decembar 2013.