Trideset drugi kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u procesu stabilizacije i pridruživanja EU za period april - jun 2013. godine