Trideset treći kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU za period jul – septembar 2013. godine