Trideseti kvartalni izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja EU za period oktobar - decembar 2012. godine