Zapisnik s konstitutivne sjednice PRG23, 1. III 24