Zapisnik s konstitutivne sjednice PRG24, 1. III 2024.