Zapisnik s tematske sjednice PRG23 - temeljna prava,11. III 24