Zapisnik s tematske sjednice PRG24_migracije, azil, vizna politika, vanjske granice, Šengen, 11. III 24