Zapisnik s tematske sjednice PRG24_pravosudna saradnja, policijska saradnja, borba protiv organizovanog kriminala, 11. III 24