Zapisnik s tematske sjednice PRG24_trg. ljudima, borba protiv terorizma i saradnje u oblasti droga, 11. III 24