Zapisnik sa četvrtog sasatanka RG za poglavlje 9 - Finansijske usluge