Zapisnik sa devete plenarne sjednice RG za poglavlje 30 - Vanjski odnosi