Zapisnik sa druge sjednice RG 17 - Ekonomska i monetarna unija